Karta - Připojení

Záložka Připojení slouží k nastavení adresy webové služby, uživatelského jména a hesla a zobrazuje se proto jen v korporátní verzi eWay-CRM®. Nejste-li administrátor, doporučujeme tyto údaje neměnit. V případě problémů s připojením k eWay-CRM® databázi či webové službě se obraťte na svého systémového administrátora.

 Uživatel si v tomto nastavení může změnit heslo, a to kliknutím na tlačítko Změnit heslo.

Případně je možné se přihlásit i jako nový uživatel prostřednictvím tlačítka Změnit uživatele.

Označení zabezpečení webové služby

Webová služba má vedle své adresy ikonu, který zobrazuje, zda je služba zabezpečená, či nikoli. Ikony jsou:

Ikona Význam
Připojení k webové službě je zabezpečené, jedná se o HTTPS server s validním certifikátem.
Připojení k webové službě je nezabezpečené, jedná se o HTTP nebo HTTPS s nevalidním certifikátem.