Konflikt záznamů

Někdy se může stát, že dojde k tomu, že jsou záznamy konfliktní. Například dva zaměstnanci upravují stejný záznam v době, kdy jsou offline. Ve chvíli, kdy se systém přesune do stavu online, eWay-CRM® chce synchronizovat všechny změny, ale může zjistit, že je zde konflikt dvou úprav na jednom záznamu.

Pokud ke konfliktu záznamů dojde, objeví se podobné okno jako následující:

V případě, že chcete změny, které jsou zde uvedeny, konzultovat s druhou osobou, která změny prováděla, jednoduše stačí pravým tlačítkem kliknout do okna a objeví se možnost Zkopírovat.

Stejného výsledku docílíte, pokud jste v okně a stisknete CTRL + C. Do schránky se pak kopíruje textový obsah a při vložení například do e-mailu získáte následující záznam:

Moje změny
Jednání o realizaci projektu
Poznámka: Pravděpodobný termín realizace - 31. března 2016 Je nutné kontaktovat katastr vzhledem k věcným břemenům Zkontrolovat cenu u projektanta
Typ: Schůzka
Důležitost: N/A
Název: Jednání o realizaci projektu

Změny uživatele test17
Schůzka Poznámka: Pravděpodobný termín realizace - 31. března 2016 Je nutné kontaktovat katastr vzhledem k věcným břemenům Typ: Jednání Důležitost: Normální Název: Schůzka

O konfliktu také vzniká systémový deník typu Konflikt na položce, který si můžete následně otevřít přímo v záložce Deníky v okně položky, na níž ke konfliktu došlo. V toto deníku pak bude informace o tom, jaké hodnoty nebyly uloženy. Deník vzniká pouze v případě, že v okně konfliktu kliknete na tlačítko Ponechat moje změny.