Řazení položek seznamu

Položky v seznamech můžete seřadit podle hodnot v kterémkoliv sloupci. Učiníte tak kliknutím na záhlaví vybraného sloupce. Položky můžete tímto způsobem seřadit buď sestupně, nebo vzestupně – po opětovném kliknutí na záhlaví sloupce se položky seřadí v opačném sledu. O aktuálním seřazení Vás informuje ikona šipky zobrazená v záhlaví daného sloupce.

Řazení u záznamů není vždy abecední. Pokud se jedná o sloupec, kde jsou hodnoty seznamu (například Stav projektu nebo příležitosti, Typ projektu nebo příležitosti, apod.) řadí se podle toho, jak jsou hodnoty seřazeny v seznamu.

K seřazení můžete využít také kontextové menu, které zobrazíte pravým kliknutím na záhlaví vybraného sloupce – konkrétně položky Seřadit vzestupně, Seřadit sestupně a Zrušit řazení.