Duplikování položek

Dostupnost: Funkce je dostupná dlouhodobě, do verze eWay-CRM® 5.4.0 však byla označena jako Zkopírovat.

V případě, že kliknete pravým tlačítkem na položku, máte možnost ji Duplikovat.

Položka se duplikuje s většinou hodnot, které jsou na ní uvedeny. Výjimku tvoří vazby, kdy se kopírují pouze takové vazby, které jsou v databázi označené jako obecné (nekopírují se například vazby vytvořené přes relační pole).

Dále existují výjimky, které jsou různé pro jednotlivé moduly. Na vybraných modulech se nekopírují hodnoty z těchto polí:

Modul Nekopírovaná pole Nekopírované vazby
Deníky Začátek
Konec
Doklady ID
Aktivní
Platnost od
Platnost do
Zaplaceno
K likvidaci
Datum zdanitelného plnění
Datum účetního případu

Nadřazená položka pokud se jedná o příležitost

Kontakty Titul
Jméno
Prostřední jméno
Příjmení
Titul za jménem
E-mail 1
E-mail 2
E-mail 3
Vazby na projekty
Marketing

ID
Odeslané e-maily
Doručené e-maily
Zobrazené e-maily
Počet odhlášení
Cílová skupina
E-maily označené jako SPAM
Nepřevádí se ani datum odeslání kampaně a datum posledního stažení reakcí.

Vazby na deníky
Vazby na úkoly
Vazby na kalendářové záznamy
Vazby na příležitosti
Vazby na projekty
Vazba na dokument, kde byl marketing nadřazenou položkou
Vazba na e-mail, kde byl marketing nadřazenou položkou

Projekty

ID
Skutečný konec
Skutečné náklady lidí

Vazby na úkoly
Vazby na kalendářové záznamy
Vazby na projekty
Vazba na společnosti
Vazba na kontakty
Projektový manažer (uživatel)

Příležitosti ID

Vazby na úkoly
Vazby na kalendářové záznamy
Vazba na společnosti
Vazba na kontakty

Společnosti Vazby na projekty
Úkoly Informace o dokončení úkolu
Hotovo (v %)
Datum dokončení
Datum připomenutí
Připomenutí
Vazby na úkol, pokud úkol vznikl z jiného úkolu
Zboží ID cenové skupiny