Omezení Microsoft Outlooku při práci s úkoly

To, že je náš systém plně integrován do Microsoft Outlook, bohužel nepřináší jen samé výhody. Současně tou největší nevýhodou je kompletní závislost eWay na funkčnosti Microsoft Outlooku samotného. Jednoduše řečeno, pokud v Microsoft Outlooku nějaká funkcionalita nefunguje správně, nelze očekávat, že ji v eWay-CRM Desktop budete moci spolehlivě využívat.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli se s Vámi podělit o ty nejzávažnější a nejčastěji se opakující chyby a nedostatky, na které jsme během testování narazili.

Omezení při použití protokolu IMAP (testováno na GMAIL)

Přeposlané úkoly nelze přes IMAP vůbec otevřít

Testováno v prostředí, kdy všichni tři uživatelé používají IMAP.

Problém vzniká, pokud je jednou přiřazený úkol (příjemce přijmul jeho plnění od zadavatele a stal se řešitelem) delegován řešitelem na dalšího uživatele. Tento poslední uživatel, kterému byl úkol přeposlán, není schopen úkol otevřít vůbec.

Omezení při použití Microsoft Exchange

  • Prozatím nebyla omezení zjištěna

Omezení při použití Microsoft Exchange v kombinaci s protokolem IMAP

Posílání úkolů mezi uživatelem s MS Exchange účtem a uživatelem s IMAP účtem nefunguje. Úkol je doručen jako e-mailová zpráva.