Aktualizace eWay-CRM Desktop

Ve chvíli, kdy došlo k aktualizaci serverové komponenty eWay-CRM Desktop na novou verzi (provádí osoba s administrátorskými právy), mají novou verzi klienta dostupnou i jednotliví uživatelé. eWay-CRM Desktop automaticky notifikuje uživatele o nové verzi a umožní mu kliknutím spustit aktualizaci.

Aktualizaci je možné provést různými způsoby.

Aktualizace přes notifikaci o dostupnosti nové verze

Ve chvíli, kdy je dostupná nová aktualizace, se klientovi zobrazí následující dialog:

V levé části je uživatel informován o tom, jaká jsou omezení v případě neaktualizování. V pravé části pak uživatel vidí informace o novinkách v dostupné verzi a při kliknutí na Aktualizovat nyní spustí stažení aktualizačních souborů a následnou aktualizaci.

Upozornění: Pokud není aktualizace stažena, tento dialog se zobrazí po každém spuštění Microsoft Outlooku.

Dostupnost: Tento dialog se objevuje od verze eWay-CRM 5.4.2.

Aktualizace kliknutím na zprávu informující o nové verzi

Aktualizace pomocí eWay Agenta

Jakmile vám bublina s informací o nové verzi zmizí, eWay Agent má ikonku čekajícího updatu. Stačí na něj kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Aktualizovat na nejnovější verzi.

Novinky aktualizace

V případě, že je aktualizace úspěšně nainstalována, po novém zapnutím Microsoft Outlook s eWay-CRM Desktop se zobrazí notifikace, která vám představuje novinky dané verze. Toto okno se zobrazí pouze po prvním spuštění Outlooku po aktualizaci eWay-CRM Desktop.

Dostupnost: Notifikace je dostupná od verze eWay-CRM® 5.4.2.

Aktualizace na nižší verzi

V případě, že dojde k tomu, že byla nainstalována novější část eWay-CRM Desktop, než jaká je webová služba eWay-CRM, dojde k automatické aktualizaci na správnou, nižší verzi po spuštění Microsoft Outlooku s eWay-CRM Desktop.

Dostupnost: Automatická aktualizace na správnou, nižší verzi je dostupná od eWay-CRM® 5.2.0.