Nacházíte se zde: Úvod / FAQ / Klient / Chyba při mazání položky ze seznamu nebo při vyvolání jejího kontextového menu

Chyba při mazání položky ze seznamu nebo při vyvolání jejího kontextového menu

Popis

Pokud uživatel klikne pravým tlačítkem na položku v seznamu (například na položku kontaktu) anebo kontakt smaže, tak vyskočí chyba:

System.IO.FileNotFoundException: Nelze načíst soubor nebo sestavení Microsoft.Office.Interop.Outlook, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c nebo jeden z jejich závislých prvků. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
Název souboru: Microsoft.Office.Interop.Outlook, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c
 v eWay.Core.GUI.Dialogs.BackgroundWorkerProgressDialog.Run()
 v eWay.Core.GUI.Grid.OutlookFolderGridBase`1.DeleteSelectedItems(Boolean showProgress)
 v eWay.Core.GUI.Grid.eWayOutlookGrid.OnGridViewKeyDown(KeyEventArgs e)
 v eWay.Core.GUI.Grid.OutlookFolderGridBase`1.gridView_KeyDown(Object sender, KeyEventArgs e)
 v DevExpress.XtraGrid.Views.Base.BaseView.RaiseKeyDown(KeyEventArgs e)
 v DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Handler.GridHandler.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
 v DevExpress.Utils.Controls.BaseHandler.ProcessEvent(EventType etype, Object args)
 v DevExpress.XtraGrid.Views.Base.Handler.BaseViewHandler.ProcessEvent(EventType etype, Object args)
 v DevExpress.XtraGrid.GridControl.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
 v System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs(Message& m)
 v System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyMessage(Message& m)
 v System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
 v System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
 v DevExpress.XtraEditors.Container.EditorContainer.WndProc(Message& m)
 v DevExpress.XtraGrid.GridControl.WndProc(Message& m)
 v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
 v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
 v System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

Nebo se může objevit chyba následující:

*** EXCEPTION ***
Hash: 3354A24627F342F71C96056AE42CDD99
Message: System.IO.FileNotFoundException: Nelze načíst soubor nebo sestavení Microsoft.Office.Interop.Outlook, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c nebo jeden z jejich závislých prvků. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
Název souboru: Microsoft.Office.Interop.Outlook, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c
  v eWay.Core.GUI.Grid.OutlookFolderGridBase`1.CreateSendByMailMenuItem()
  v eWay.Core.GUI.Grid.eWayGridView.CreateInCellMenuItems()
  v eWay.Core.GUI.Grid.eWayGridView.DisplayCustomMenu(PopupMenuShowingEventArgs e)
  v eWay.Core.GUI.Grid.eWayGridView.eWayGridView_PopupMenuShowing(Object sender, PopupMenuShowingEventArgs e)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Pro nápravu touto formou je potřeba stáhnout a spustit nástroj na opravu .NET Framework a poté restartovat počítač.

Pokud oprava nepomohla, je možné využít možnost otevírat seznamy v samostatných oknech. Tato funkce má od verze eWay-CRM 5.4.2 své vlastní nastavení. Pokud touto verzí nedisponujete, lze nastavit otevírání seznamů v samostatných oknech stažením tohoto souboru.