Nacházíte se zde: Úvod / FAQ / Databáze / Execution of user code in the .NET Framework is disabled. Enable "clr enabled" configuration option

Execution of user code in the .NET Framework is disabled. Enable "clr enabled" configuration option

Popis

Chyba může postihovat lokální i serverovou databázi eWay-CRM®, přičemž v logu aplikace je tato hláška:

System.Data.SqlClient.SqlException: Execution of user code in the .NET Framework is disabled. Enable "clr enabled" configuration option.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)

Jedná se o chybu, která je způsobena při spouštění některé z CLR procedur, které eWay-CRM® využívá.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Varianta pro lokální PC

Restartujte PC

Varianta pro server

  1. Spusťte si Microsoft SQL Server Management Studio - ke stažení zde.
  2. Spusťte následující SQL proceduru, kde cesta v parametru vede do složky eWay-CRM® na webové službě (proceduru je nutné spustit jako systémový administrátor):
    EXEC [dbo].[eWaySP_CreateClrProcedures] @WebServicePath = N'C:\inetpub\wwwroot\eWay\'
  3. Synchronizace po tomto kroku již proběhne správně.