Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Instalace / Předpoklady / Požadavky pro synchronizaci s Stormware Pohoda (SQL i Microsoft Access)

Požadavky pro synchronizaci s Stormware Pohoda (SQL i Microsoft Access)

V případě, že přemýšlíte o zavedení synchronizace dat mezi eWay-CRM® Premium a účetním systémem Pohoda od společnosti Stormware, pak vězte, že je potřeba zajistit následující požadavky:

 1. Synchronizace je k dispozici pouze pro eWay-CRM® Premium. Pokud vlastníte již nepodporovanou verzi eWay-CRM® Basic, tak tato verze se s Pohodou spojit neumí.
 2. Serverová část eWay-CRM® Premium musí být provozována na stejném serveru, kde je umístěna aplikace Pohoda (Pohoda.exe).
 3. V databázi Pohody musí existovat uživatelský účet, pod kterým bude synchronizační mechanismus eWay-CRM® Premium schopný číst data.
 4. V Pohodě jako systému musí existovat uživatel, skrz kterého bude synchronizační mechanismus eWay-CRM® Premium do Pohody zapisovat data (práva pro čtení, zápis i editaci).
 5. V souvislosti s exportem seznamů je potřeba povolit v rámci práv Pohody XML komunikaci, kterou najdete v nastavení práv v Pohodě (záložka Nastavení > Přístupová práva > Uživatelé, případně by měla fungovat klávesová zkratka CTRL + SHIFT + U v systému Pohoda) - viz následující obrázek

 1. Pohoda musí jít na serveru spustit pod nově vytvořeným uživatelem. Při spuštění nesmí vyskakovat žádná potvrzovací okna, například potřeba odsouhlasení aktualizace apod.

Příprava webové služby před synchronizací

Před samotným zaváděním můstku mezi eWay-CRM® a Pohodou je třeba zajistit následující prvky:

 • Ujistit se, že služba eWayTimer je zapnutá
 • V kořenovém adresáři webové služby vytvořit adresář Pohoda s oprávněním pro zápis pro účet systému, pod kterým běží webová služba eWay-CRM®
 • Znát přihlašovací jméno a heslo uživatele Pohody, pod kterým se bude synchronizace přihlašovat

Synchronizace v případě, že databáze Pohody je ve formátu Microsoft Access

Synchronizace pro databáze, kde je přihlašování prostřednictvím Microsoft Access, je nutné dodržet další podmínky, které jsou nezbytné pro funkčnost zavedení synchronizace.

Základní podmínkou je mít na webovém serveru nainstalovaný jeden z data providerů:

 • Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 (Je potřeba zvolit správnou verzi 32bit / 64bit podle použité verze SQL Server, na kterém běží databáze eWay-CRM)
 • Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 (Jet OLEDB 4 nemusí správně fungovat na 64-bitovém systému)

Zda je data provider správně nastaven, si můžete zkontrolovat na základě následujících příkazů (podle toho, jakého data providera používáte), které spustíte nad serverovou databází eWay-CRM®, kde adresu zaměníte za adresu, kde je databáze skutečně uložena:

SELECT * FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'C:\Pohoda\Data\123456789_2018.mdb';'admin';'', 'SELECT * FROM AD')
SELECT * FROM OPENROWSET('Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', 'C:\Pohoda\Data\123456789_2018.mdb';'admin';'', 'SELECT * FROM AD')

 

Následně je nezbytné povolení Ad hoc distributed queries nad eWay-CRM® databází. V případě, že máte k serverové databázi eWay-CRM® přístup, postupujte podle následujícího návodu:

  1. V SQL Management Studiu se přihlaste k serverové instanci eWay-CRM® a přímo nad jejím názvem ve stromové struktuře klikněte pravým tlačítkem.  Zde si vyberte položku Facets a klikněte na ni.

  1. V novém okně pod polem Facet vyberte Surface Area Configuration.

  1. V seznamu by měla být položka AdHocRemoteQueriesEnabled, která musí být nastavena na True. Pokud je nastavena na False, změňte nastavení.

V případě, že Ad hoc distributed queries nejsou povoleny, budete o tom informováni i v rámci zavádění můstku mezi eWay-CRM® a Pohodou. Možné je také postupovat podle popisu, který je uveden na těchto stránkách (stránky jsou přeloženy strojově). Nastavení je pak také možné provést následujícím příkazem nad serverovou databází:

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1
RECONFIGURE
GO
EXEC sp_configure 'ad hoc distributed queries', 1
RECONFIGURE
GO

Při nastavování synchronizace se můžete setkat s některými obtížemi, které vám mohou pomoct vyřešit následující články: