Nově přidaný uživatel dostane po přihlášení přes webové rozhraní (Web Access) chybu

Popis

Při pokusu přihlásit se přes webové rozhraní se v prohlížeči objeví následující chyba:

V logu Web Accessu je chyba:

2018-01-13 20:53:04,813 ERROR [17] eWay.WebAccess.Presentation.Web.Full.Site.Global: Unhandled exception.
System.Web.HttpUnhandledException (0x80004005): Byla vyvolána výjimka typu System.Web.HttpUnhandledException. ---> System.ArgumentException: Roles for the user with ID '3f614fff-f88e-11e7-82f0-00051ba71291' were not initialized. This may happen when the account that the web access uses to connect to the web service is not configured correctly. Please ensure that access to all system tables is granted.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Chyba v logu odkazuje na to, že nový uživatel není uveden v žádné skupině. Při vytváření uživatele přes Administrační aplikaci by však vždy mělo dojít k tomu, že uživatel skupinu má, minimálně se nastavuje skupina System. Pravděpodobnější příčinou je, že webový přístup (Web Access) nebyl po změnách v Administrační aplikaci restartován. Administrátor totiž musí Web Access restartovat po všech změnách v Administrační aplikaci.

Restart je možno provést přes účet administrátora (admin) přímo z Web Access. V nastavení je sekce Údržba, ve které je tlačítko Restart. Po kliku na něj si Web Access načte nová nastavení eWay-CRM® a chyba nově přidaného uživatele by měla zmizet.