Zapnutí diagnostického logu pro TAPI komunikaci

Popis

eWay-CRM® umožňuje i vytváření logu pro telefonickou komunikaci, která je prováděna prostřednictvím telefonování přímo v eWay-CRM®.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Pro komunikaci s TAPI eWay-CRM® používá knihovnu třetí strany AddTapi (http://www.traysoft.com/add-tapi-telephony-library).

Zapnutí logu se provádí následovně:

  1. Přejděte do složky, kde je nainstalované eWay-CRM® (výchozí je C:\Program Files\eWay-CRM).
  2. Najděte zde soubor eWay.Core.Office.dll.config a otevřete si ho pro editaci.
  3. V souboru je potřeba zrušit zakomentovanou část "Uncomment to diagnose problems with TAPI" tak, aby kód vypadal jako na následujícím obrázku.
  4. Změnu uložte.
  5. Po úpravě souboru a restartování Microsoft Outlook se do logu začnou vypisovat informace související s komunikací s TAPI driverem.
  6. Log najdete v C:\Temp\AddTapi.log.