Při importu z Microsoft Excelu může dojít k ořezání dat

Popis

V případě, že Excel obsahuje v poli vysoký počet znaků (nad 255), může dojít k tomu, že se do eWay-CRM® importuje pouze část tohoto pole a zbytek nad daný počet se nenaimportuje.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Jedná se o problém, který je spojený s ovladači pro čtení Microsoft Excel souborů.

Jediná možnost, jak ořezávání obejít, je přesunout položku, která má více jak 256 znaků mezi prvních 8 položek v souboru, který chcete do eWay-CRM® importovat.