Jak aktivovat doplněk eWay-CRM® na terminálu pouze pro vybrané uživatele

Popis

Doplněk se standardně načítá pro všechny uživatele. Určuje to klíč v Registru Microsoft Windows:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\eWayAddin.Connect

případně

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\Outlook\Addins\eWayAddin.Connect

Pokud potřebujete deaktivovat doplněk menšímu počtu uživatelů je lepší postupovat pomocí návodu zde

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Aby se doplněk nespouštěl všem uživatelům je potřeba výše uvedený klíč smazat a vytvořit ho ve větvi HKEY_CURRENT_USER.

  1. Vyexportujte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\eWayAddin.Connect do souboru.
  2. V souboru přepište HKEY_LOCAL_MACHINE za HKEY_CURRENT_USER a případně odmažte část cesty WOW6432Node. Změny uložte.
  3. Klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\eWayAddin.Connect v Registru smažte.
  4. Upravený soubor spusťte pro uživatele, který má mít eWay-CRM® přístupné.