Chyba při pokusu o odeslání Profesionální e-mail kampaně (před zobrazením okna pro editaci)

Popis

Objeví se následující chyba:

--- [HASH: A7747406BEFA22E371CA788C252FE6CB] ---
Send bulk email through Emailkampane.cz failed
eWay.Core.Exceptions.EmailCampaignApiException: Unable to create email campaign (Fail: Bad sender_email.)
at eWay.Core.GUI.Dialogs.BackgroundWorkerProgressDialog.Run()
at EFMarketing.Emailkampanecz.EmailCampaignCreator.RunBackgroundWorkerProgressDialog(ProgressDoWorkAction doWork)
at EFMarketing.Emailkampanecz.EmailCampaignCreator.CreateNewEmailCampaign(List`1 contacts, EmailCampaignProcessor processor, String& campaignHash)
at EFMarketing.Emailkampanecz.EmailCampaignCreator.ProcessEmailCampaign(List`1 contacts), Fail: Bad sender_email.
--- END TRACE ---

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

E-mailová adresa aktuálního uživatele v eWay-CRM® obsahuje nějaký divný znak. Je potřeba e-mailovou adresu smazat a zadat znovu.