Chyba "Nepodařilo se spojit se službou zprostředkovávající rozesílání emailů."

Popis

Při pokusu vytvořit Profesionální e-mailovou kampaň se zobrazí hláška: "Nepodařilo se spojit se službou zprostředkovávající rozesílání emailů." Okno pro editaci kampaně se nezobrazí.

V logu je chyba:

HASH: A3E3E116D7B8D4A2E9563C8C01164038
Send bulk email through Emailkampane.cz failed
System.NotImplementedException: Metoda nebo operace není implementována.
v SHDocVw.IWebBrowser2.set_Width(Int32 pl)
v EFMarketing.Emailkampanecz.EmailCampaignWizard..ctor(EmailCampaignProcessor processor, Guid campaignGuid, String campaignHash, String url, String login, String apiHash)
v EFMarketing.Emailkampanecz.EmailCampaignProcessor.OpenEmailCampaignWizardDialog(EmailCampaignProcessor processor, String campaignHash, Int32 totalContactsCreated)
v EFMarketing.Emailkampanecz.EmailCampaignCreator.OpenEmailCampaign(EmailCampaignProcessor processor, String campaignHash)
v EFMarketing.Emailkampanecz.EmailCampaignCreator.ProcessEmailCampaign(List`1 contacts)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Problém je způsoben prohlížečem Maxthon: http://cs.maxthon.com/. Pokud chcete kampaň Profesionálního e-mailu editovat, prosím dočasně Maxthon vypněte.