Přídělený úkol se po odeslání ihned odstraní z eWay-CRM®

Popis

Dojde k tomu, že po odeslání se přidělený úkol v MS Outlooku vymaže z eWay-CRM®, a to i přesto, že příkaz ke smazání nebyl uživatelem podán.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Když je v nastavení MS Outlook odškrtnuto Aktualizovat můj seznam úkolů kopiemi úkolů, které přiřadím jiným osobám, tak se úkol po odeslání přesune do odstraněné pošty a pak ho logicky eWay-CRM® smaže. Je potřeba, aby toto pole bylo zaškrtnuté. Zde je postup:

  1. Přejděte přes tlačítko Soubor do sekce Možnosti
  2. Zde vyberte v levém menu Úkoly
  3. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto pole Aktualizovat můj seznam úkolů kopiemi úkolů, které přiřadím jiným osobám. Pokud zaškrtnuto není, zaškrtněte jej.