Při přihlášení do Outlook se zobrazí Web Access

Popis

Po spuštění Microsoft Outlook a přihlášení do eWay-CRM Desktop se zobrazí chybová stránka přihlášení do eWay-CRM Online (Web Access).

V logu je chyba:

--- 2023-04-04 13:16:06,344 [OUTLOOK] ERROR [HASH: 0EBA12CDC3309A00F300C4BBDA3B60D5] [WS: ] [USER: (null)] [EWAY: eWay-CRM® Premium 7.4.0.165] [OL: 16.0.16130.20332] [WIN: Microsoft Windows NT 10.0.22000.0] ---
Error in CoreWebView2InitializationCompleted event
System.NotImplementedException: Unable to cast to Microsoft.Web.WebView2.Core.Raw.ICoreWebView2_14.
This may happen if you are using an interface not supported by the version of the WebView2 Runtime you are using.
For instance, if you are using an experimental interface from an older SDK that has been modified or removed in a newer runtime.
Or, if you are using a public interface from a newer SDK that wasn't implemented in an older runtime.
For more information about WebView2 versioning please visit the following: https://docs.microsoft.com/microsoft-edge/webview2/concepts/versioning ---> System.InvalidCastException: Nelze pøetypovat objekt modelu COM typu System.__ComObject na typ rozhraní Microsoft.Web.WebView2.Core.Raw.ICoreWebView2_14. Tato operace se nezdaøila, protože volání QueryInterface u komponenty modelu COM pro rozhraní s identifikátorem IID {6DAA4F10-4A90-4753-8898-77C5DF534165} se nezdaøilo vzhledem k následující chybì: Neznámé rozhraní (Výjimka na základì hodnoty HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
   v Microsoft.Web.WebView2.Core.CoreWebView2.get__nativeICoreWebView2_14()
   --- Konec trasování zásobníku pro vnitøní výjimku ---
   v Microsoft.Web.WebView2.Core.CoreWebView2.get__nativeICoreWebView2_14()
   v Microsoft.Web.WebView2.Core.CoreWebView2.add_ServerCertificateErrorDetected(EventHandler`1 value)
   v eWay.Core.GUI.Dialogs.WebView2DialogBase.webView2_CoreWebView2InitializationCompleted(Object sender, CoreWebView2InitializationCompletedEventArgs e)
--- END TRACE ---

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Řešením je instalace poslední verze WebView2: https://download.eway-crm.com/tools/MicrosoftEdgeWebview2Setup_2.exe