Nevidím pole nadřazená položka v úkolech, kalendáři a v e-mailech (chyba v logu po startu eWay-CRM® při používání protokolu IMAP)

Popis

Chyba se projevuje pouze v případě, že používáte IMAP protokol pro svou e-mailovou schránku v Microsoft Outlook.

Uživatelsky se chyba projevuje tak, že uživatel nevidí v e-mailech, kalendáři a úkolech v MS Outlooku vyplněná pole Nadřazená položka, případně chybí další prvky eWay-CRM®.

Po startu eWay-CRM® se v logu objevuje následující chyba:

Unhandled exception in the OnMapiLogonComplete method
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8004010F): Error in IMAPISession.OpenEntry: MAPI_E_NOT_FOUND
v Interop.eWayRedemption.IRDOIMAPAccount.get_SaveSentMessageFolder()
v eWay.Core.OutlookAccess.Helpers.MailboxHelper.GetCustomizedSentItems(RDOStore mailbox, FolderBase& folder)
v eWay.Core.OutlookAccess.Helpers.MailboxHelper.GetDefaultFolder(RDOStore mailbox, OlDefaultFolders folderType)
v eWay.Core.OutlookAccess.Helpers.MailboxHelper.GetDefaultFolders(OlDefaultFolders folderType)
v eWay.Core.OutlookAccess.Application.GetDefaultFolders(OlDefaultFolders folderType)
v eWay.Core.Office.ItemManagers.EmailItemManager..ctor(Application outlookApplication, OutlookWindowsManager windowManager)
v eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.CreateItemManager(Application outlookApplication, OutlookWindowsManager windowManager)
v eWay.Core.Office.Base.ConnectBase.OnStartupCompleted()
v eWay.Core.Office.Addins.OutlookAddin.Connect.b__49(ConnectBase add in)
v eWay.Core.Office.Addins.OutlookAddin.Connect.ExecuteForEachIndividualAddin(Action`1 action)
v eWay.Core.Office.Addins.OutlookAddin.Connect.OnStartupComplete()
v eWay.Core.Office.Addins.OutlookAddin.Connect.OutlookApplication_MapiLogonComplete()
v eWay.Core.OutlookAccess.Application.OnMapiLogonComplete()

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

IMAP nemá nastavenou složku Odeslaná pošta (tato složka neexistuje). Složku je potřeba vytvořit ručně a pak nastavit jako složku, kam se má odeslaná pošta ukládat. Zde je postup:

  1. V Microsoft Outlook klikněte na záložku Soubor a vyberte Nastavení účtu a možnost Nastavení účtu.
  2. Otevře se okno, kde jsou všechny vaše účty. Vyberte účet, který používáte pro eWay-CRM® a nad ním možnost Změnit...
  3. V novém okně je v pravé dolní části tlačítko Další nastavení..., na které klikněte.
  4. Vyberte záložku Složky, kde si nastavíte složku, která má být určena pro Odeslanou poštu. Je potřeba vytvořit novou složku, a to prostřednictvím tlačítka Nová složka... Novou složku následně vyberte a potvrďte její výběr (viz obrázek). Je možné, že v seznamu bude existující složka, ale ve většině případech bude třeba vytvořit nohou.
  5. Po nastavení složky a potvrzení jednotlivých oken by měla být chyba odstraněna. Pro jistotu případně restartujte Microsoft Outlook.