Nedaří se dokončit úvodní import kontaktů

Popis

V logu se objevuje tato chyba:

HASH: 5A263944BEC8D0DBF086008F981F73E5
Could not finish first contact synchronization
System.InvalidOperationException: DoFirstContactSynchronization finished with error
at eWay.Core.Office.InitialContactSynchronizator.Start()
--- END TRACE ---
--- 2015-08-03 11:35:42,590 [outlook] ERROR [HASH: 0C113497B22BB1837EE6B9A6B22CF29A] [USER: eWayUser2] [EWAY: eWay-CRM Premium 3.9.0.164] [OL: 15.0.4737.1000] [WIN: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1] ---
Could not finish first contact synchronization
System.AccessViolationException: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.
at Microsoft.Office.Interop.Outlook.MAPIFolder.get_DefaultItemType()
at eWay.Core.OutlookAccess.Folders.FolderWrapperFactory.GetFolder(Application application, MAPIFolder folder)
at eWay.Core.OutlookAccess.Folders.FolderBase.GetSubFolder(String folderName)
at eWay.Core.OutlookAccess.Application.CreateFolderNextToDefault(OlDefaultFolders folderType, String name)
at eWay.Core.OutlookStub.OutlookImportManager.ProcessDuplicityImportResult(Application application, ContactItem contact)
at eWay.Core.Office.InitialContactSynchronizator.ProcessAutomaticContactSynchronizationResult(Application application, OutlookItemDescriptor descriptor, ImportResult result)
at eWay.Core.Office.InitialContactSynchronizator.DoFirstContactSynchronization(Application outlookApplication, IOutlookItemStore itemStore, ProgressDialog dialog)

Chyba je spojena s tím, že máte zapnutou kontrolu duplicitních kontaktů - Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Varianta 1: Vytvořit příslušnou složku

Ve chvíli, kdy je zapnutá kontrola duplicit kontaktů, se eWay-CRM® snaží duplicitní kontakt přesunout do složky Duplicitní kontakty. V případě, že tato složka neexistuje, je třeba ji vytvořit.

Ručně vytvořte složku s názvem "Duplicitní kontakty" (případně s názvem odpovídající mu jazykové mutaci - pro anglickou verzi "Duplicate Contacts").

Varianta 2: Deaktivace kontroly duplicitních kontaktů

Pokud první varianta nepomohla, je potřeba deaktivovat kontrolu duplicitních kontaktů. Toto provede podle článku Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy.