Nedaří se aktivovat doplněk eWay-CRM Desktop kvůli chybějící knihovně log4net

Popis

Doplněk nelze aktivovat. V logu aplikace je chyba:

--- 2023-09-04 07:03:46,098 [OUTLOOK] ERROR [HASH: F9EDBE49373982282B8DDD3ABAEF76BF] ---
Unable to finish initialization
System.TypeInitializationException: Inicializační metoda typu eWay.Core.GUI.Helpers.OutlookDefaultDomainProxy vyvolala výjimku. ---> System.IO.FileNotFoundException: Nelze načíst soubor nebo sestavení log4net, Version=2.0.12.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=669e0ddf0bb1aa2a nebo jeden z jejich závislých prvků. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Server stack trace: 
  v eWay.Core.LogConfigurator.Configure(Assembly assembly, String configurationFileName)
  v eWay.Core.LogConfigurator.Configure()
  v eWay.Core.GUI.Common.Helpers.DomainSetupHelper.SetUp(Boolean subscribeEvents, Boolean setStyle)
  v System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Object[]& outArgs)
  v System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg)

Exception rethrown at [0]: 
  v System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
  v System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
  v eWay.Core.GUI.Common.Helpers.DomainSetupHelper.SetUp(Boolean subscribeEvents, Boolean setStyle)
  v eWay.Core.GUI.Helpers.OutlookDefaultDomainProxy..cctor()
  --- Konec trasov·nÌ z·sobnÌku pro vnit¯nÌ v˝jimku ---
  v eWay.Core.GUI.Helpers.OutlookDefaultDomainProxy.InitializeRemoting()
  v eWay.Core.Office.AgentLoader.Initialize()
  v eWay.Core.Office.AgentLoader.<>c.<StartInitialization>b__24_1()
--- END TRACE ---

Verze

Všechny verze eWay-CRM

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Soubor log4net.dll v instalační složce eWay-CRM neexistuje nebo je poškozen.

Je potřeba odinstalovat a znovu nainstalovat eWay-CRM.