Microsoft Outlook zobrazuje varování při kliknutí na odkaz v e-mailu z eWay-CRM®

Popis

Zobrazuje se varování Microsoft Office zjistil možný problém se zabezpečením. Je možné, že toto umístění není bezpečné.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Varianta 1: Stažení opravného souboru

Na adrese https://download.eway-crm.com/regfiles/trust-eway-protocol.zip si můžete stáhnout soubor, který automaticky správná povolení nastavuje pro všechny verze Microsoft Office.

Varianta 2: Úprava registrů

V případě, že chcete problém řešit sami, prostřednictvím úprav v registrech, je možné postupovat podle následujícího návodu:

 1. V nabídce Start dejte vyhledávat regedit.
 2. Ve Windows Registru přejděte do následující položky:
  Pro Microsoft Office 2007:  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common
  Pro Microsoft Office 2010:  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common
  Případně obdobné podle vaší verze Microsoft Office
 3. Klikněte pravým tlačítkem na složku Common a vyberte New > Key.
 4. Napište Security a potvrďte toto jméno.
 5. Ve složce Security vytvořte nový záznam - pravým tlačítkem klikněte do prostoru pro zadávání klíčů a vyberte New > DWORD Value.
 6. Napište DisableHyperlinkWarning a jméno potvrďte.
 7. Klikněte na hodnotu DisableHyperlinkWarning pravým tlačítkem a vyberte Modify...
 8. V novém okně zaškrtněte Decimal a hodnotu změňte z 1. Hodnota 0 by dál dovolovala vyskakování okna s varováním.
 9. Potvrďte své úpravy.

Podrobnější návod najdete na https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/925757.