Chyba 0x80131401 při kliknutí na modul po instalaci eWay-CRM®

Popis

Po instalaci eWay-CRM® se při kliknutí na jakýkoliv modul zobrazuje takto chyba:

*** EXCEPTION ***
Message: System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.IO.FileLoadException: Loading this assembly would produce a different grant set from other instances. (Exception from HRESULT: 0x80131401)  at System.AppDomain.GetData(String name)
at eWay.Core.Proxy.DomainMaker.InvokeMethod(String assemblyName, String typeName, String methodName, Object[] parameters)
at eWay.Core.Modules.ModuleManagerProxy.GetTableDefinition(String folderName)
--- End of inner exception stack trace ---
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at eWay.Core.Modules.ModuleManager.<>c__DisplayClass1.<GetTableDefinition>b__0()
at eWay.Core.Modules.ModuleManager.MethodRunner`1.RunMethod(RunMethodDelegate action)
at eWay.Core.Modules.ModuleManager.GetTableDefinition(String folderName)
at eWay.Core.GUI.Grid.eWayOutlookGrid.InitializeSingleTypeDataGrid(ILocalItemStore itemStore, String table, String layoutStorageSubkey, Boolean loadAdditionalFields, Boolean checkPermissions)
at eWay.Core.OutlookGridActiveX.OutlookGrid.DataBind()
TargetSite: System.Object _InvokeMethodFast(System.Object, System.Object[], System.SignatureStruct ByRef, System.Reflection.MethodAttributes, System.RuntimeTypeHandle)
Source: mscorlib
StackTrace:
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at eWay.Core.Modules.ModuleManager.<>c__DisplayClass1.<GetTableDefinition>b__0()
at eWay.Core.Modules.ModuleManager.MethodRunner`1.RunMethod(RunMethodDelegate action)
at eWay.Core.Modules.ModuleManager.GetTableDefinition(String folderName)
at eWay.Core.GUI.Grid.eWayOutlookGrid.InitializeSingleTypeDataGrid(ILocalItemStore itemStore, String table, String layoutStorageSubkey, Boolean loadAdditionalFields, Boolean checkPermissions)
at eWay.Core.OutlookGridActiveX.OutlookGrid.DataBind()

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Varianta 1: Aktualizace

Jedná se o chybu na straně Microsoft .NET 2.0, která by měla jít opravit instalací vyšší verze .NET Framework. Je vhodné také zkontrolovat, že jsou:

  • Microsoft Windows jsou aktualizovány, a to jak na nejvyšší Service Pack (SP), tak i z hlediska malých aktualizací
  • Máte nejnovější aktualizace Microsoft Office (pro Microsoft Office 2003 je to SP3, pro Microsoft Office 2007 SP2)
  • Je nainstalován Microsoft .NET 3.5 či vyšší

Varianta 2: Úprava registru

V registrech přejděte do následující složky:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\.NETFramework

nebo

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework

Změňte nastavení UseNewCrossDomainRemoting na 0.