Doplněk eWay-CRM® se na MS Office 2007 načítá dvakrát

Popis

Doplněk eWay-CRM® se načítá dvakrát na MS Office 2007.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Řešením je v tomto případě oprava MS Office, které může mít poškozenou nějakou část, jež zapříčiňuje to, že se doplněk eWay-CRM® pouští dvakrát. V takovém případě postupujte podle tohoto návodu.