Chyba při synchronizaci kontaktů

Popis

Chyba nastává u kontaktů, které jsou propojené s Globálním adresářem v Microsoft Exchange.

Log obsahuje tuto chybu:

--- [HASH: 86FC5CD449ADA81BBF39349CFC8DA6B0] ---
Could not finish first contact synchronization
System.InvalidOperationException: Unable to import item 'John Doe' from folder 'Contacts' ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Error in IAddrBook.OpenEntry: MAPI_E_UNKNOWN_ENTRYID
ulVersion: 0
Error: The item could not be found.
ulLowLevelError: 0
ulContext: 0
  at Redemption.IRDOSession.GetAddressEntryFromID(String EntryID, Object Flags)
  at eWay.Core.OutlookAccess.Application.GetSmtpAddress(String entryId)
  at eWay.Core.OutlookAccess.ContactItem.get_Email1Address()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  at System.Reflection.RuntimePropertyInfo.GetValue(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] index, CultureInfo culture)
  at System.Reflection.RuntimePropertyInfo.GetValue(Object obj, Object[] index)
  at eWay.Core.ReflectionHelper.GetPropertyValue[T](Object obj, Type type, String propertyName, BindingFlags flags, T& value)
  at eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.GetFieldValue(String outlookFieldName)
  at eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.get_Item(String outlookFieldName)
  at eWay.Core.OutlookAccess.Library.CopyItemInfo(ILocalItemStore itemStore, OutlookItem diItem, ItemBase olItem)
  at eWay.Core.OutlookAccess.Library.CreateItem(ILocalItemStore itemStore, ItemBase olItem, Guid itemGuid, String folder)
  at eWay.Core.OutlookStub.ImportItemBase..ctor(ILocalItemStore itemStore, ItemBase itemBase, OutlookItemDescriptor itemDescriptor)
  at eWay.Core.OutlookStub.ContactImportItem..ctor(ILocalItemStore itemStore, ItemBase itemBase, OutlookItemDescriptor itemDescriptor)
  at eWay.Core.OutlookStub.ImportItemsFactory.GetItem(ILocalItemStore itemStore, OutlookItemDescriptor itemDescriptor, ItemBase baseItem)
  at eWay.Core.OutlookStub.OutlookImportManager.SynchronizeSynchronously(ILocalItemStore itemStore, OutlookItemDescriptor itemDescriptor, ItemBase item)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at eWay.Core.OutlookStub.OutlookImportManager.SynchronizeSynchronously(ILocalItemStore itemStore, OutlookItemDescriptor itemDescriptor, ItemBase item)
  at eWay.Core.OutlookStub.InitialContactSynchronizator.ImportOutlookContacts(IOutlookApplication outlookApplication, Int32 contactsCount, Int32& currentIndex, List`1& importedOutlookContacts)
  at eWay.Core.OutlookStub.InitialContactSynchronizator.DoFirstContactSynchronization(Int32 contactsCount, IOutlookApplication outlookApplication, IOutlookItemStore itemStore)
--- END TRACE ---

V logu se může objevit identifikátor kontaktu (GUID):

Unable to save item 'dc08bf92-7838-422c-939d-f0aec0c58434' from folder 'Contacts' to Outlook

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Chyba se dá obejít následujícím způsobem:

 1. Dohledejte kontakt, který je uvedený v chybě v Microsoft Outlook. V případě, že znáte GUID položky, postupujte podle článku Jak hledat v eWay-CRM podle interního identifikátoru (GUID).
 2. Smažte e-mailovou adresu a zadat ji znovu ručně.
 3. Uložte kontakt.
 4. Synchronizace by nyní měla projít, ale je možné, že bude více takových kontaktů, u nichž bude nutné změnu provést.