Chyba při synchronizaci úkolů nebo kontaktů kvůli konfliktu na položce v Outlooku

Popis

Při přechodu na nový modul úkolů může úvodní synchronizace úkolů mezi Microsoft Outlook a eWay-CRM® skončit chybou, která kompletně zastaví synchronizaci eWay-CRM®. Chyba se může objevit i během standardní synchronizace a to jak u kontaktů tak u úkolů.

V logu se objeví následující chyba:

[HASH: 996024ADD28B0527F8377E616865ED9C]
Could not finish first task synchronization
System.InvalidOperationException: Unable to import item '"ABC, s.r.o.":: 13' to Outlook ---> System.InvalidCastException: Unable to cast COM object of type 'System.__ComObject' to interface type 'Microsoft.Office.Interop.Outlook.TaskItem'. This operation failed because the QueryInterface call on the COM component for the interface with IID '{00063035-0000-0000-C000-000000000046}' failed due to the following error: No such interface supported (Exception from HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
  at eWay.Core.OutlookAccess.Application.GetWrapperObject(Object item, Boolean isFromInspector) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\Application.cs:line 1564
  at eWay.Core.OutlookAccess.Folders.FolderBase.Find(String criteria) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\Folders\FolderBase.cs:line 476
  at eWay.Core.OutlookAccess.Library.GetItemByGuid(Guid itemGuid, FolderBase folder) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\Library.cs:line 895
  at eWay.Core.OutlookAccess.Application.GetItemByGuid(Guid itemGuid, String folderName) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\Application.cs:line 1343
  at eWay.Core.OutlookAccess.Application.GetItemByDescription(OutlookItemDescriptor descriptor) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\Application.cs:line 1399
  at eWay.Core.OutlookAccess.Library.CreateOutlookItem(OutlookItem item, IOutlookApplication olApplication, ILocalItemStore itemStore) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\Library.cs:line 451
  at eWay.Core.OutlookAccess.Library.ImportItemIntoOutlook(OutlookItem item, IOutlookApplication outlookApplication, IOutlookItemStore itemStore) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\Library.cs:line 418
  --- End of inner exception stack trace ---
  at eWay.Core.OutlookAccess.Library.ImportItemIntoOutlook(OutlookItem item, IOutlookApplication outlookApplication, IOutlookItemStore itemStore) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\Library.cs:line 429
  at eWay.Core.OutlookAccess.Library.ImportItemIntoOutlook(IOutlookApplication application, OutlookItem diItem, IOutlookItemStore itemStore) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\Library.cs:line 395
  at eWay.Core.OutlookStub.InitialTaskSynchronizator.DoFirstTasksSynchronization(Int32 tasksCount, IOutlookApplication outlookApplication, IOutlookItemStore itemStore) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayOutlookStub\InitialTaskSynchronizator.cs:line 93
--- END TRACE ---

Případně se může během synchronizace se serverem objevit tato chyba:

[HASH: 6252279604D52E922E5664DFAB5A8B0D]
Synchronization failed
System.Runtime.InteropServices.COMException (0xF1720009): One or more items in the folder you synchronized do not match. To resolve the conflicts, open the items, and then try this operation again.
  at Microsoft.Office.Interop.Outlook._TaskItem.get_BillingInformation()
  at eWay.Core.OutlookAccess.TaskItem.get_BillingInformation()
  at eWay.Core.OutlookAccess.TaskItem.get_IsAutoSyncEnabled()
  at eWay.Core.OutlookAccess.TaskItem.CanSynchronizeToOutlook(ILocalItemStore itemStore, Guid itemGuid)
  at eWay.Core.OutlookAccess.Library.ShouldSynchronizeWithOutlook(Guid itemGuid, String folderName, IOutlookApplication olApplication, ILocalItemStore itemStore, Boolean delete)
  at eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.SaveToOutlook(OutlookItem item, IOutlookApplication olApplication, Nullable`1 serverItem, OutlookItem oldItem)
  at eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.SaveRemoteItemToLocalStore(OutlookItem remoteItem, IOutlookApplication olApplication, Boolean& isNew)
  at eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.DownloadItemUsingItemChanges(IOutlookApplication application, SynchronizationSettings synchronizationSettings, SynchronizationItem syncItem, ItemVersion[] items, Dictionary`2 newDownloadedItems)
  at eWay.Core.Synchronization.SynchronizeThread.SynchronizeChanges(IOutlookApplication application, SynchronizationSettings synchronizationSettings, List`1 lastUploadedItems, Dictionary`2 newDownloadedItems, Boolean& newData, Int64& localLastChange, Int64 serverLastChange, SynchronizationOfChangesStateUpdater stateUpdater)
  at eWay.Core.Synchronization.SynchronizeThread.SynchronizeChanges(Boolean& synchronizationOK, List`1 lastUploadedItems, Boolean& newData, Int64& lastChange)
--- END TRACE ---

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

V seznamu úkolů nebo kontaktů v Microsoft Outlook jsou položky, které mají ikonku konfliktu. Pro identifikaci všech takovýchto úkolů je potřeba seznam seřadit podle sloupce s ikonou. Pokud se Vám položky nezobrazují v seznamu je potřeba přepnout pohled.

Tyto konflikty je potřeba vyřešit. Stačí otevřít položku:

Zde je potřeba zachovat položku nebo ji případně odstranit.

Po odstranění duplicity by měla synchronizace eWay-CRM® již standardně běžet.