Chyba při pokusu synchronizovat úkol do Outlooku

Popis

Úkol existuje v Microsoft Outlooku i v eWay-CRM®, ale doposud nebyl synchronizován. Při pokusu manuálně synchronizovat úkol do Microsoft Outlook nebo při spuštění automatické synchronizace úkolů, dojde k chybě:

*** EXCEPTION ***
Version: eWay-CRM Premium 5.2.2.90
Hash: 2750ED7605BF265ED27C34E5C4DB69F1
Message: System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: The object does not support this method.
  at Microsoft.Office.Interop.Outlook._TaskItem.set_DueDate(DateTime DueDate)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  at System.Reflection.RuntimePropertyInfo.SetValue(Object obj, Object value, Object[] index)
  at eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.TrySetFieldValue(Type type, Object instance, String fieldName, Object value) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\ItemBase.cs:line 322
  at eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.set_Item(String outlookFieldName, Object value) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\ItemBase.cs:line 306
  at eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.ImportDataFromOutlookItem(OutlookField field, OutlookItem item, ILocalItemStore itemStore, Boolean isNew) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\ItemBase.cs:line 501
  at eWay.Core.OutlookAccess.TaskItem.ImportDataFromOutlookItem(OutlookField field, OutlookItem item, ILocalItemStore itemStore, Boolean isNew) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\TaskItem.cs:line 480
  at eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.ImportDataFromOutlookItem(OutlookItem item, ILocalItemStore itemStore, OutlookSynchronization synchronization, Boolean isNew) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\ItemBase.cs:line 462
  at eWay.Core.OutlookAccess.Library.SetSynchronizeWithOutlook(IOutlookApplication application, OutlookItem diItem, Boolean eWayAutoSync, IOutlookItemStore itemStore) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\Library.cs:line 287
  at eWay.Core.FormsCommon.Forms.OutlookSynchronizableItemOutlookForm`1.<OnSynchronizeWithOutlookButtonClick>b__14_0() in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\Forms\FormsCommon\Forms\OutlookSynchronizableItemOutlookForm.cs:line 185
  at eWay.Core.GUI.Common.Design.DisplayWaitCursor(Action action) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\DevExpressGUI\Design.cs:line 149
  at eWay.Core.FormsCommon.Forms.OutlookSynchronizableItemOutlookForm`1.OnSynchronizeWithOutlookButtonClick(Object sender, ItemClickEventArgs e) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\Forms\FormsCommon\Forms\OutlookSynchronizableItemOutlookForm.cs:line 178
  at DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link)
  at DevExpress.XtraBars.BarButtonItem.OnClick(BarItemLink link)
  at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick()
  at DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
  at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link)
  at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link)
  at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnUnPressItem(DXMouseEventArgs e, RibbonHitInfo hitInfo)
  at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnMouseUp(DXMouseEventArgs e)
  at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.RibbonHandler.OnMouseUp(DXMouseEventArgs e)
  at DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m)
  at DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
TargetSite: System.Object InvokeMethod(System.Object, System.Object[], System.Signature, Boolean)
Source: mscorlib
StackTrace:
  at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  at System.Reflection.RuntimePropertyInfo.SetValue(Object obj, Object value, Object[] index)
  at eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.TrySetFieldValue(Type type, Object instance, String fieldName, Object value) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\ItemBase.cs:line 322
  at eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.set_Item(String outlookFieldName, Object value) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\ItemBase.cs:line 306
  at eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.ImportDataFromOutlookItem(OutlookField field, OutlookItem item, ILocalItemStore itemStore, Boolean isNew) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\ItemBase.cs:line 501
  at eWay.Core.OutlookAccess.TaskItem.ImportDataFromOutlookItem(OutlookField field, OutlookItem item, ILocalItemStore itemStore, Boolean isNew) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\TaskItem.cs:line 480
  at eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.ImportDataFromOutlookItem(OutlookItem item, ILocalItemStore itemStore, OutlookSynchronization synchronization, Boolean isNew) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\ItemBase.cs:line 462
  at eWay.Core.OutlookAccess.Library.SetSynchronizeWithOutlook(IOutlookApplication application, OutlookItem diItem, Boolean eWayAutoSync, IOutlookItemStore itemStore) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\Library.cs:line 287
  at eWay.Core.FormsCommon.Forms.OutlookSynchronizableItemOutlookForm`1.<OnSynchronizeWithOutlookButtonClick>b__14_0() in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\Forms\FormsCommon\Forms\OutlookSynchronizableItemOutlookForm.cs:line 185
  at eWay.Core.GUI.Common.Design.DisplayWaitCursor(Action action) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\DevExpressGUI\Design.cs:line 149
  at eWay.Core.FormsCommon.Forms.OutlookSynchronizableItemOutlookForm`1.OnSynchronizeWithOutlookButtonClick(Object sender, ItemClickEventArgs e) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\Forms\FormsCommon\Forms\OutlookSynchronizableItemOutlookForm.cs:line 178
  at DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link)
  at DevExpress.XtraBars.BarButtonItem.OnClick(BarItemLink link)
  at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick()
  at DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
  at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link)
  at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link)
  at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnUnPressItem(DXMouseEventArgs e, RibbonHitInfo hitInfo)
  at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnMouseUp(DXMouseEventArgs e)
  at DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.RibbonHandler.OnMouseUp(DXMouseEventArgs e)
  at DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m)
  at DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Pro vyřešení situace je potřeba provést na daném úkolu v Outlooku změnu a tuto změnu uložit. Změnu je vhodné provést na poli Termín splnění. Po uložení změny půjde úkol synchronizovat.