Chyba při pokusu o rozkliknutí seznamu položek v eWay-CRM®

Popis

Při rozkliknutí seznamu eWay-CRM® dojde k chybě:

*** EXCEPTION ***
Version: eWay-CRM® Premium 5.0
Hash: 3BE01A1770B8E4C938D1EBAA194EEB89
Message: System.Runtime.InteropServices.COMException (0xC4104005): Operace se nezdařila.
v Microsoft.Office.Interop.Outlook.MAPIFolder.set_WebViewURL(String WebViewURL)
v eWay.Core.OutlookAccess.Folders.FolderBase.set_WebViewUrl(String value)
v eWay.Core.Office.Addins.OutlookAddin.Connect.GoToUrl(String url, Boolean addWebServerAdress)
v eWay.Core.Office.Addins.OutlookAddin.Connect.OnClick(IRibbonControl control, Boolean pressed)
TargetSite: Void set_WebViewURL(System.String)
Source: Microsoft Outlook
StackTrace:
v Microsoft.Office.Interop.Outlook.MAPIFolder.set_WebViewURL(String WebViewURL)
v eWay.Core.OutlookAccess.Folders.FolderBase.set_WebViewUrl(String value)
v eWay.Core.Office.Addins.OutlookAddin.Connect.GoToUrl(String url, Boolean addWebServerAdress)
v eWay.Core.Office.Addins.OutlookAddin.Connect.OnClick(IRibbonControl control, Boolean pressed)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Chyba je způsobena aktualizací Microsoft Office 2013, konkrétně je to aktualizace KB3172524.

Varianta 1: Upgrade eWay-CRM® na verzi 5.1

Na eWay-CRM® ve verzi 5.1 se chyba již nevyskytuje, proto je vhodné přejít na tuto verzi eWay-CRM®. O aktualizaci požádejte svého administrátora (viz článek Jak aktualizovat systém prostřednictvím administrační aplikace).

Varianta 2: Otevírání eWay-CRM® přes nabídku Start při vypnutém Microsoft Outlook

Rychlým řešením je spouštět Microsoft Outlook přímo pomocí ikony eWay-CRM. Pokud ikonu nemáte, postupujte podle následujících kroků:

  1. Nejprve zavřete všechna okna aplikace Microsoft Outlook.
  2. Klikněte na tlačítko Start ve Windows a rovnou začít psát eWay-CRM.
  3. Aplikace bude vyhledána a zobrazí se v seznamu.
  4. Klikněte na vyhledanou položku eWay-CRM.
  5. Následně se spustí Microsoft Outlook včetně eWay-CRM.