Chyba "Potřebujeme vědět, komu tuto zprávu chcete poslat." při označení úkolu jako splněný

Popis

Na obrazovce vám vyskočí okno s textem "Potřebujeme vědět, komu tuto zprávu chcete poslat. Napište aspoň jedno jméno." Jedná se o chybu u novějších systémů Microsoft Office.

V eWay-CRM logu se objeví následující chyba:

Hash: 42A4BB5FCFEDA1066CD4668474B97FBF
Message: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Potřebujeme vědět, komu tuto zprávu chcete poslat. Napište aspoň jedno jméno.
v Microsoft.Office.Interop.Outlook._TaskItem.Save() v eWay.Core.OutlookAccess.TaskItem.OnSave()
v eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.Save()
v eWay.Core.GUI.Grid.Helpers.TaskItemHelper.MarkTaskAsCompletedInOutlook(IItemStore itemStore, TaskItem taskItem)
v eWay.Core.GUI.Grid.Helpers.TaskItemHelper.MarkTaskItemsAsCompleted(Application outlookApplication, ILocalItemStore itemStore, IList`1 taskIds)
v eWay.Core.GUI.Grid.eWayRelationDataGrid.MarkTasksAsCompletedMenuItemItemClick()
v eWay.Core.GUI.Grid.eWayGridView.OnMarkTaskAsCompleted()
v eWay.Core.GUI.Grid.eWayGridView.MenuItem_Click(Object sender, EventArgs e) v DevExpress.Utils.Menu.DXMenuItem.OnClick()
v DevExpress.Utils.Menu.DXMenuItem.GenerateClickEvent()
v DevExpress.XtraBars.Utils.DXPopupXtraMenu.OnBarMenuClick(Object sender, ItemClickEventArgs e)
v DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link)
v DevExpress.XtraBars.BarBaseButtonItem.OnClick(BarItemLink link) v DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick()
v DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
v DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
v DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkActionCore(BarLinkAction action, Object actionArgs)
v DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link) v DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link)
v DevExpress.XtraBars.Controls.CustomLinksControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
v System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
v System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m
v System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
TargetSite: Void Save()
Source: Microsoft Outlook
StackTrace:
v Microsoft.Office.Interop.Outlook._TaskItem.Save()
v eWay.Core.OutlookAccess.TaskItem.OnSave()
v eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.Save()
v eWay.Core.GUI.Grid.Helpers.TaskItemHelper.MarkTaskAsCompletedInOutlook(IItemStore itemStore, TaskItem taskItem)
v eWay.Core.GUI.Grid.Helpers.TaskItemHelper.MarkTaskItemsAsCompleted(Application outlookApplication, ILocalItemStore itemStore, IList`1 taskIds)
v eWay.Core.GUI.Grid.eWayRelationDataGrid.MarkTasksAsCompletedMenuItemItemClick()
v eWay.Core.GUI.Grid.eWayGridView.OnMarkTaskAsCompleted()
v eWay.Core.GUI.Grid.eWayGridView.MenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
v DevExpress.Utils.Menu.DXMenuItem.OnClick()
v DevExpress.Utils.Menu.DXMenuItem.GenerateClickEvent()
v DevExpress.XtraBars.Utils.DXPopupXtraMenu.OnBarMenuClick(Object sender, ItemClickEventArgs e)
v DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link)
v DevExpress.XtraBars.BarBaseButtonItem.OnClick(BarItemLink link) v DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick()
v DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
v DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
v DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkActionCore(BarLinkAction action, Object actionArgs)
v DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link)
v DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link)
v DevExpress.XtraBars.Controls.CustomLinksControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
v System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
v System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
v System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Chyba je spojena s aktualizacemi systému Microsoft Office, konkrétně s aktualizací označenou jako KB3114349. Aby bylo možné chybu odstranit, je potřeba uvedenou aktualizaci odstranit.

Varianta 1: Řešení pro klasické MS Office

Chybovou aktualizaci MS Outlook je možné odinstalovat ze systému MS Windows následujícím způsobem:

  1. Přejděte to Panelu nástrojů a vyhledejte možnost Zobrazit nainstalované aktualizace - je možné přes vyhledávací pole Průzkumníku.
  2. Najděte aktualizaci označenou jako KB3114349 a odinstalujte ji. Její odinstalování nebude mít vliv na funkčnost MS Outlook.
  3. Po odinstalování by se měla chyba přestat objevovat.

Varianta 2: Řešení pro MS Office 365

V případě této chyby se ukázalo jako nejjednodušší provést downgrade vašeho balíku Microsoft Office, tedy snížit stávající verzi na předchozí aktualizaci, která byla bez uvedené chyby. To je popsáno například zde. Popis, jak downgradovat Microsoft Office je v angličtině uveden na těchto stránkách: https://support.microsoft.com/en-us/kb/2770432. Je potřeba přejít na verzi z listopadu 2015, což by měly být následující verze: