Chyba Office 2019 scheme 6 is not implemented

Popis

V logu se po spuštění Outlooku objevuje následující chyba:

--- 2020-11-19 13:36:22,384 [OUTLOOK] ERROR [HASH: AF44EBFE7B54C13E035A3ABC80A7BD49] [EWAY: eWay-CRM Premium 6.0.1.83] [OL: 16.0.13426.20234] [WIN: Microsoft Windows NT 10.0.19041.0] ---
Error in OnConnection method
System.ArgumentException: Office 2019 scheme 6 is not implemented.
  at eWay.Core.GUI.Common.Office2019.GetOfficeSkinName(Office2016Schemes scheme)
  at eWay.Core.GUI.Common.Design.SetCurrentStyle(Boolean forceLightTheme)
  at eWay.Core.Helpers.ThreadSetupHelper.SetUp(Boolean setupStyle)
  at eWay.Core.Office.Addins.OutlookAddin.Connect.OnConnection(Object application, ext_ConnectMode connectMode, Object addInInst, Array& custom)
--- END TRACE --- 

Verze

Verze eWay-CRM® 6.1.0 a nižší

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

  1. Klikněte na záložku Soubor v Microsoft Outlook a vyberte Možnosti.
  2. Zde se v sekci Obecné ujistěte, že máte vybraný některý ze základních motivů a nikoli Použít systémové nastavení (Use system setting).