eWay-CRM® se zobrazuje v různých jazycích najednou

Popis

Například dojde k tomu, že některé prvky eWay-CRM® jsou zobrazeny česky, jiné anglicky, apod.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Problém je způsoben dalším doplňkem, který je v Microsoft Outlook spuštěn. Tento doplněk má jiný vlastní jazyk, což může vést k tomu, že se eWay-CRM® nezobrazuje jazykově správně.

Řešením je buď deaktivovat jiný doplněk, anebo změnit jazyk eWay-CRM®, aby byl shodný s jazykem druhého doplňku.