E-mail není možné zaškrtnout jako offline

Popis

Uživatel klikne pravým tlačítkem na e-mail v eWay-CRM® a vybere Uchovávat kopii e-mailu offline.

Kliknutím se však nic nestane, ikonka u e-mailu se nezmění a po opětovném kliknutím pravým tlačítkem je patrné, že možnost není v kontextovém menu zaškrtnutá. E-mail je ale možné otevřít.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Pro vyřešení problému je potřeba stáhnout tento soubor. Soubor na vašem počítači rozbalte a spusťte soubor. Dojde ke změně hodnoty v registrech spojených s eWay-CRM®, která vyřeší problém.

Synchronizace aktualizuje stav databáze a následný pokus uchovat e-mail offline již bude fungovat.