Chyba při mazání položky ze seznamu nebo při vyvolání jejího kontextového menu

Popis

Pokud uživatel klikne pravým tlačítkem na položku v seznamu (například na položku kontaktu) anebo kontakt smaže, tak vyskočí chyba:

System.IO.FileNotFoundException: Nelze načíst soubor nebo sestavení Microsoft.Office.Interop.Outlook, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c nebo jeden z jejich závislých prvků. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
Název souboru: Microsoft.Office.Interop.Outlook, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c
 v eWay.Core.GUI.Dialogs.BackgroundWorkerProgressDialog.Run()
 v eWay.Core.GUI.Grid.OutlookFolderGridBase`1.DeleteSelectedItems(Boolean showProgress)
 v eWay.Core.GUI.Grid.eWayOutlookGrid.OnGridViewKeyDown(KeyEventArgs e)
 v eWay.Core.GUI.Grid.OutlookFolderGridBase`1.gridView_KeyDown(Object sender, KeyEventArgs e)
 v DevExpress.XtraGrid.Views.Base.BaseView.RaiseKeyDown(KeyEventArgs e)
 v DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Handler.GridHandler.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
 v DevExpress.Utils.Controls.BaseHandler.ProcessEvent(EventType etype, Object args)
 v DevExpress.XtraGrid.Views.Base.Handler.BaseViewHandler.ProcessEvent(EventType etype, Object args)
 v DevExpress.XtraGrid.GridControl.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
 v System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs(Message& m)
 v System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyMessage(Message& m)
 v System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
 v System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
 v DevExpress.XtraEditors.Container.EditorContainer.WndProc(Message& m)
 v DevExpress.XtraGrid.GridControl.WndProc(Message& m)
 v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
 v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
 v System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

Nebo se může objevit chyba následující:

*** EXCEPTION ***
Hash: 3354A24627F342F71C96056AE42CDD99
Message: System.IO.FileNotFoundException: Nelze načíst soubor nebo sestavení Microsoft.Office.Interop.Outlook, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c nebo jeden z jejich závislých prvků. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
Název souboru: Microsoft.Office.Interop.Outlook, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c
  v eWay.Core.GUI.Grid.OutlookFolderGridBase`1.CreateSendByMailMenuItem()
  v eWay.Core.GUI.Grid.eWayGridView.CreateInCellMenuItems()
  v eWay.Core.GUI.Grid.eWayGridView.DisplayCustomMenu(PopupMenuShowingEventArgs e)
  v eWay.Core.GUI.Grid.eWayGridView.eWayGridView_PopupMenuShowing(Object sender, PopupMenuShowingEventArgs e)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Pro nápravu touto formou je potřeba stáhnout a spustit nástroj na opravu .NET Framework a poté restartovat počítač.

Pokud oprava nepomohla, je možné využít možnost otevírat seznamy v samostatných oknech. Tato funkce má od verze eWay-CRM 5.4.2 své vlastní nastavení. Pokud touto verzí nedisponujete, lze nastavit otevírání seznamů v samostatných oknech stažením tohoto souboru.