Při instalaci se zobrazuje hláška: Žádná z podporovaných verzí Microsoft Outlook (2003-2013) nebyla nalezena

Popis

Při instalaci eWay-CRM® se zobrazuje hláška: "Žádná z podporovaných verzí Microsoft Outlook (2003-2013) nebyla nalezena. Prosím nainstalujte nejprve Microsoft Outlook."

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

V případě, že máte nainstalované MS Office 32-bit na MS Windows 64-bit, je potřeba zkontrolovat registr, a to nastavení pod následující cestou:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\XX.0\Outlook\InstallRoot
nebo
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\XX.0\Outlook\InstallRoot

XX v uvedených adresách registrů může nabývat hodnot 11, 12, 14, 15.

Může se stát, že po špatné odinstalaci MS Office zůstane InstallRoot vyplněná, i když odkazují na cestu, která již neexistuje. Například zůstala verze 15 (Office 2013), ale reálně už nebyla nainstalována. Ve skutečnosti byl již nainstalovaný MS Outlook 2010, ale eWay-CRM® kontroloval verzi 2013. Starý a neplatný záznam v registrech je třeba vymazat. Zde je postup:

  1. V nabídce Start ve vyhledávacím poli zadejte heslo regedit, který následně spusťte.
  2. Zkontrolujte obě výše uvedené cesty, zda neobsahují zastaralý záznam.
  3. Pokud zde zastaralý záznam je, pomocí pravého tlačítka a zvolením příkazu ke smazání.
  4. Svou volbu potvrďte.