Chyba WMI "Invalid class"

Popis

Po spuštění Microsoft Outlook a eWay-CRM® se zobrazuje chyba:

System.Management.ManagementException: Invalid class
   at System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode)
   at System.Management.ManagementObjectCollection.ManagementObjectEnumerator.MoveNext()
   at eWay.Core.WmiWrapper.ProcessManagement.ApplyToProcesses(String processName, String filter, ProcessHandler iterator)
   at eWay.Core.WmiWrapper.ProcessManagement.GetMainWindowHandle(String processName)
   at eWay.Core.WindowWrapper..ctor(String processName)
   at eWay.Applications.Agent.MainClass.EnableOutlookToolbar()
   at eWay.Applications.Agent.MainClass.FinalizeInitialization()
   at eWay.Applications.Agent.MainClass.b__4(Object )
   at System.Threading._TimerCallback.TimerCallback_Context(Object state)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Threading._TimerCallback.PerformTimerCallback(Object state)

Podobná chyba se může objevovat při pokusu o aktualizaci eWay-CRM:

Error while executing background operation.
System.Management.ManagementException: Invalid class 
   at System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode)
   at System.Management.ManagementObjectCollection.ManagementObjectEnumerator.MoveNext()
   at eWay.Core.WmiWrapper.ProcessManagement.ApplyToProcesses(String processName, String filter, ProcessHandler iterator)
   at eWay.Core.WmiWrapper.ProcessManagement.CloseApplication(String name, String filter, Nullable`1 waitInterval)
   at ClientUpdater.Notificator.StartUpdateAndWait(Object argument)
   at eWay.Core.GUI.Common.Dialogs.ProgressDialog.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Jedná se o chybu v systémové komponentě WMI.

Pomocí nástroje WMIDiag je možné provést základní diagnostiku komponenty WMI. Nástroj, ale už Microsoft nepodporuje a není k dispozici pro stažení z oficiálního webu Microsoft.

Neexistuje žádná databáze řešení pro konkrétní chyby. Doporučené řešení je reinstalace operačního systému. Nicméně je možné provést opravy, které pomohli ostatním uživatelům. Seznam oprav je k dispozici zde.