eWayTimer nelze nastartovat

Popis

eWayTimer nelze nastartovat. Při pokusu se zobrazí chybová hláška: "The eWayTimer service on Local Computer started and then stopped. Some services stop automatically if they are not in use by other services or programs."

V logu eWayTimerLog.txt je uvedeno:

2014-10-07 00:00:12,433 [4] FATAL eWayTimer.Timer [(null)] - Failed to start the service.
System.InvalidOperationException: Unable to start Timer because service 'MSSQLSERVER' is not registered
at eWayTimer.Timer.WaitUntilSqlServerIsInitialized(String serviceName)
at eWayTimer.Timer.InitializeItemStore(String connectionString)
at eWayTimer.Timer.StartWorking()

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Zkontrolovat, že je správně nastaven Microsoft SQL server ve web configu včetně názvu instance.

Může se vyskytnout chyba, že je zapsáno "localhost" místo ".\PRODUKCE". I když "localhost" funguje, eWayTimer si s tím nedokáže poradit poradit. Je proto nutný přepis na ".\PRODUKCE".