SQL Server na Windows 11 nenaběhne

Popis

V logu eWay-CRM se vypisuje podobná chyba:

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Při vytváření připojení k serveru SQL Server došlo k chybě související se sítí nebo s instancí. Server nebyl nalezen nebo nebyl přístupný. Ověřte, zda je název instance správný a zda je SQL Server nakofigurován, aby povoloval vzdálená připojení. (provider: SQL Network Interfaces, error: 50 - Došlo k chybě modulu Local Database Runtime. Error occurred during LocalDB instance startup: SQL Server process failed to start.)

U LocalDB byla Event Logu tato chyba:

Název chybující aplikace: sqlservr.exe, verze: 2019.150.2000.5, časové razítko: 0x5d8a9215
Název chybujícího modulu: ntdll.dll, verze: 10.0.22621.1485, časové razítko: 0xb7f0154a
Kód výjimky: 0xc0000005
Posun chyby: 0x000000000001e1f9
ID chybujícího procesu: 0x0x1C98
Čas spuštění chybující aplikace: 0x0x1D96ECC1232CD5F
Cesta k chybující aplikaci: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\150\LocalDB\Binn\sqlservr.exe
Cesta k chybujícímu modulu: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
ID zprávy: 6a1370ec-27fa-4ea1-b041-3df9179c7bc1
Úplný název chybujícího balíčku: 
ID aplikace související s chybujícím balíčkem: 

Chyba z Event Viewer:

Windows API call WaitForMultipleObjects returned error code: 575. Windows system error message is: {Chyba aplikace}
Aplikaci (0x%lx) se nepodařilo správně spustit. Kliknutím na tlačítko OK aplikaci ukončete.
Reported at line: 3621. 

Problém je v tom, že na Windows 11 a vyšších lze použít sektory větší než 4 kB, ale žádná verze SQL Server toto nastavení zatím nepodporuje: https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/sql/admin/troubleshoot-os-4kb-disk-sector-size

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

  1. Zkontrolovat, že některá hodnota z BytesPerSector, je větší než 4096:
C:\>fsutil fsinfo sectorInfo C:
  1. Přidat klíč (spustit cmd jako admin a zavolat příkaz):
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stornvme\Parameters\Device" /v "ForcedPhysicalSectorSizeInBytes" /t   REG_MULTI_SZ /d "* 4095" /f
  1. Ověřit, že byl klíč přidán:
REG QUERY "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stornvme\Parameters\Device" /v "ForcedPhysicalSectorSizeInBytes" 
  1. Restartovat PC
  2. Ověřit, že hodnota už je aplikována:
C:\>fsutil fsinfo sectorInfo C:
  1. Zkontrolovat zda se LocalDB již spouští případně jí znovu vytvořit.