Obnova smazané položky

Popis

Článek popisuje způsob, kdy se nemusí obnovovat databáze a přesouvat smazaná data, což je časově náročná operace.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Popsaný způsob využívá toho, že většina informací, které záznam má jsou jiné navázané záznamy. Při smazání se tyto navázané záznamy nemažou - dochází pouze k mazání vazeb. eWay-CRM® si tyto smazané vazby uchovává, takže je později možné je obnovit. Je nutné si uvědomit, že nedojde k obnovení atributů smazaného záznamu (název, poznámka atd.). Proto je potřeba, aby si uživatel připravil nový záznam, na který budou navázány obnovené smazané vazby.

Postup je následující:

  1. Vytvořit si nový záznam, který bude ze stejného modulu jako smazaný.
  2. Spustit databázovou proceduru s názvem eWaySP_RestoreDeletedRelations. V serverové databázi je možné proceduru spustit s tím, že procedura má tři parametry:
ParametrPopis
@FolderName Zadává se databázový název modulu, z něhož byla položka vymazána (nová položka musí být ze stejného modulu).
@DeletedItemGUID Jedinečný identifikátor (GUID) smazané položky.
@NewItemGUID Jedinečný identifikátor (GUID) existující položky, na kterou se mají nahrát vazby smazané položky.

Zde je příklad použití (popisky hodnot jsou uvedeny přímo v kódu jako zakomentované, pokud si kód zkopírujete, popisky nemusíte odmazávat, je potřeba pouze změnit hodnoty):

EXEC dbo.eWaySP_RestoreDeletedRelations
N'Projects', -- jméno modulu, Projects se nahradí databázovým názvem vyžadovaného modulu
'GUID1', -- GUID smazaného záznamu
'GUID2' -- GUID nového, již existujícího záznamu ze stejného modulu