Nefunčkní synchronizace eWay-CRM® - Could not find stored procedure 'eWaySP_SendMail_Clr'

Popis

Na serverovém logu je uvedeno:

Request processed with error response 'rcGeneralError'
System.InvalidOperationException: Problem executing trigger 'eWaySP_Leads_OwnerChangedNotifier'
---> System.Data.SqlClient.SqlException: Could not find stored procedure 'eWaySP_SendMail_Clr'.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

  1. Spusťte si Microsoft SQL Server Management Studio - ke stažení zde.
  2. Spusťte následující SQL proceduru, kde cesta v parametru vede do složky eWay-CRM® na webové službě (proceduru je nutné spustit jako systémový administrátor):
    EXEC [dbo].[eWaySP_CreateClrProcedures] @WebServicePath = N'C:\inetpub\wwwroot\eWay\'
  3. Synchronizace po tomto kroku již proběhne správně.