Execution of user code in the .NET Framework is disabled. Enable "clr enabled" configuration option

Popis

Chyba může postihovat lokální i serverovou databázi eWay-CRM®, přičemž v logu aplikace je tato hláška:

System.Data.SqlClient.SqlException: Execution of user code in the .NET Framework is disabled. Enable "clr enabled" configuration option.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)

Jedná se o chybu, která je způsobena při spouštění některé z CLR procedur, které eWay-CRM® využívá.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Varianta pro lokální PC

Restartujte PC.

Pokud restart PC nepomůže vyvolejte znovuvytvoření databázové struktury. Registrační soubor je potřeba stáhnout spustit a restartovat Microsoft Outlook.

Varianta pro server

  1. Spusťte si Microsoft SQL Server Management Studio - ke stažení zde.
  2. Spusťte následující SQL proceduru, kde cesta v parametru vede do složky eWay-CRM® na webové službě (proceduru je nutné spustit jako systémový administrátor):
    EXEC [dbo].[eWaySP_CreateClrProcedures] @WebServicePath = N'C:\inetpub\wwwroot\eWay\'
  3. Synchronizace po tomto kroku již proběhne správně.