Dialog pro dokončení inicializace eWay-CRM® nezobrazuje žádné instance SQL Server

Popis

Při pokusu spustit Microsoft SQL Server Configuration Manager se zobrazuje chyba: "Cannot connect to WMI provider. You do not have permission or the server is unreachable."

Dialog zavedení eWay-CRM® vypadá pak následujícím způsobem (chybí instance):

V chybovém logu se zobrazuje tato chyba:

HASH: 5114B583DAE4A8DA5F810049D936C92B
Unable to list SQL Server instances System.Management.ManagementException: Invalid class
at System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode)
at System.Management.ManagementObjectCollection.ManagementObjectEnumerator.MoveNext()
at eWay.Core.WmiWrapper.SqlManager.AddServersFromNameSpace(List`1 servers, String nameSpace)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Tento problém nastane proto, že během odinstalování předchozího SQL Serveru došlo ke smazání WMI komponenty. 32-bitová a 64-bitová verze SQL Serveru sdílejí stejný konfigurační soubor, který je ve složce %programfiles(x86)%.

Pro vyřešení tohoto problém přejděte do příkazového řádku, kde zadáte následující příkaz:

mofcomp "%programfiles(x86)%\Microsoft SQL Server\number\Shared\sqlmgmproviderxpsp2up.mof"

Aby byl příkaz úspěšný, je potřeba, abyste měli soubor Sqlmgmproviderxpsp2up.mof ve složce %programfiles(x86)%\Microsoft SQL Server\number\Shared folder.

Položka number v adrese se liší podle toho, jakou verzi SQL serveru máte:

  • Microsoft SQL Server 2012: 110
  • Microsoft SQL Server 2008 a Microsoft SQL Server 2008 R2: 100
  • Microsoft SQL Server 2005: 90

Po provedení příkazu je třeba restartovat počítač. Více informací o řešení je možné nalézt zde (odkaz v angličtině).