iOS na lokální síti nebo VPN nevidí webovou službu, ale prohlížeč ji může otevřít

Popis

Chyba se projevuje tím, že se eWay-CRM Mobile nepřipojí k webové službě, anebo tím, že po update na iOS 14 přestane fungovat synchronizace (je pouze uvedeno, že poslední synchronizace proběhla již v minulosti, neproběhne nyní).

Verze

Všechny verze eWay-CRM

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Od verze iOS 14 je nové oprávnění aplikace Místní síť, které ve výchozím nastavení zabraňuje aplikaci komunikaci se servery na lokální síti.

Pokud je webová služba eWay-CRM instalována na serveru s lokální IP adresou (včetně VPN), je potřeba aplikaci toto právo v iOS přidat. Týká se to i toho, pokud je pro adresu webové služby potřeba DNS server z lokální sítě (tzn. nepřipojuji se na IP, ale místní doménové jméno).

Postup přiřazení práva:

  1. Přejděte do Nastavení.

  1. Zde rovnou vyberte aplikaci eWay-CRM.

  1. A zapněte nastavení Místní síť.

 

Případně můžete stejného výsledku dosáhnout následující cestou:

  1. Přejděte do Nastavení.
  2. Vyberte možnost Soukromí a poté Místní síť.
  3. Zde zapněte lokální síť pro eWay-CRM.