Administrační aplikace na serveru zobrazuje bílé přihlašovací okno

Popis

Při pokusu o přihlášení se zobrazí prázdný dialog:

Verze

eWay-CRM® 7.4 a vyšší

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Administrační aplikace od verze 7.4 vyžaduje WebView2 Runtime, který je potřeba doinstalovat: https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/