Místo webového portálu Centra pro správu se otevře výpis souborů nebo chyba 403.14

Popis

Při kliknutí na Centrum pro správu se nenačte správně webová stránka, ale dojde k zobrazení výpisu souborů anebo k chybě 403.14.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Chyba znamená, že namísto, aby IIS prohlížeči předalo webovou aplikaci, pokouší se zpřístupnit souborový systém, podobně jako v průzkumníku.

Vypnutím directory browsing se chyba pravděpodobně změní na 403.14. To znamená, že IIS neservíruje výchozí soubor webové aplikace.

Je tedy nutné opět od úrovně eWay-CRM webové služby v IIS přidat výchozí dokument index.html:

  1. Přes nabídku Start si spusťte Internet Information (IIS) Manager. Stačí napsat inetmgr a potvrdit klávesou Enter.
  2. Je potřeba přejít do sekce Default Document webové služby na IIS.

  1. Zde přidejte index.html jako výchozí.

Tímto by administrační webová aplikace měla začít fungovat.