Chyba při změně stavu workflow příležitosti

Popis

Při změně stavu příležitosti se v logu objeví tato chyba

*** EXCEPTION ***
Hash: D8D103854906020CE442E301EC8C8E20
Message: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at EFLead.EFLeadForm.GetConvertedStateGuid()
at EFLead.EFLeadForm.pnlWorkflow_EditValueChanging(Object sender, WorkflowChangingEventArgs e)
at eWay.Core.GUI.eWayWorkflowView.OnEditValueChanging(Object newValue)
at eWay.Core.GUI.eWayWorkflowView.OnMouseDown(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseDown(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

V administračním rozhraní, v sekci Globální nastavení, v části Příležitosti, jsou dvě nastavení - Jméno stavu pro převedenou příležitost a Jméno stavu pro ztracené příležitosti.

V obou nastaveních musí být reálné názvy stavů (hodnoty ze sloupce FileAs) workflow příležitosti.