Chyba při načítání standalone Administrační aplikace

Popis

Při načítání samostatné Administrační aplikace se objeví tato chyba:

*** EXCEPTION ***
Version: eWay-CRM® Premium 4.1
Hash: 573AB61F4B44FE36368A9B7B69F76BD7
Message: System.ApplicationException: Unable to load page from assembly 'ColumnPermissionsPage.dll'. ---> System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'ColumnPermissionsPage, Version=4.1.0.71, Culture=neutral, PublicKeyToken=57e4eee64106844e' or one of its dependencies. Operation is not supported. (Exception from HRESULT: 0x80131515) ---> System.NotSupportedException: An attempt was made to load an assembly from a network location which would have caused the assembly to be sandboxed in previous versions of the .NET Framework. This release of the .NET Framework does not enable CAS policy by default, so this load may be dangerous. If this load is not intended to sandbox the assembly, please enable the loadFromRemoteSources switch. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569 for more information.
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
at System.Reflection.Assembly.Load(AssemblyName assemblyRef)
at AdministrationApp.ModuleManager..ctor(String directory, IAdministrationInterface adminInterface)
--- End of inner exception stack trace ---
at AdministrationApp.ModuleManager..ctor(String directory, IAdministrationInterface adminInterface)
at AdministrationApp.MainForm.LoadPages()
at AdministrationApp.Program.Main(String[] args)
TargetSite: Void .ctor(System.String, AdministrationPage.IAdministrationInterface)
Source: AdministrationApp
StackTrace:
at AdministrationApp.ModuleManager..ctor(String directory, IAdministrationInterface adminInterface)
at AdministrationApp.MainForm.LoadPages()
at AdministrationApp.Program.Main(String[] args)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Problém je, že po stažení souboru (například https://download.eway-crm.com/admin/AdministrationApp-5.0.0.125.zip) nastavují některé verze operačního systému Microsoft Windows nad souborem, že pochází z jiného počítače. Před rozbalením ZIP souboru je potřeba soubor odblokovat ve vlastnostech souboru - pole Odblokovat zaškrtněte a potvrďte. Po správném odblokování zmizí text "Tento soubor pochází z jiného počítače a mohl být zablokován z důvodu ochrany počítač.".