Deals Forecast

Report poskytuje přehledné informace o struktuře, hodnotě a pravděpodobnosti všech aktivních obchodních příležitostí daného obchodníka. Report rozděluje plánované příjmy dle období plánované realizace zakázky (a tedy vzniku příjmu) a pravděpodobnosti, se kterou budou tyto příležitosti uzavřeny. Dovoluje tak plánovat s vyšší přesností obchodní i investiční aktivity.

Předpoklady pro výpočet

Informace, které uživatel v reportu uvidí, jsou závislé nejen na samotných datech uložených v systému, ale také na tom, jaká oprávnění má uživatel generující report. Rozhodujícím kritériem pro zobrazení reportu jsou:

  • Dostatečná oprávnění uživatele pro zobrazení položek z modulu Příležitosti včetně detailů jako je pole Pravděpodobnost, Cena a Plánovaný konec.
  • Stejná pole je potřeba u příležitostí vyplňovat.

Parametry reportu

ParametrPopis
Sales Manager Vyberte ze seznamu uživatelů toho obchodníka, pro kterého bude report generován. Výběrem možnosti (Vše) bude report generován pro všechny uživatele.
Typ a stav příležitosti Pole slouží k tomu, aby si uživatel vybral konkrétní typ a stav příležitosti anebo typy a stavy všechny.

Při změně parametrů bude report automaticky vygenerován znovu s ohledem na nově zvoleného uživatele.

Data zobrazovaná v reportu

V záhlaví reportu je uveden název reportu.

Tabulka pravděpodobnostního rozdělení obchodních příležitostí

Tato tabulka představuje ceny všech aktivních obchodních příležitostí (tzn. příležitosti, které nejsou převedené na projekt nebo neúspěšně ukončené) a pravděpodobnosti, se kterými budou tyto příležitosti převedeny na zakázky (projekty). V jejím prvním sloupci jsou na každém řádku uvedená jednotlivá období (měsíce), do kterých spadá plánovaný konec příležitostí. Další sloupce představují množinu hodnot, kterých nabývají pole Pravděpodobnost na konkrétních obchodních příležitostech zvoleného obchodníka.

Přehled zahrnutých obchodních příležitostí

Pod tabulkou znázorňující pravděpodobnostní rozdělení příležitostí naleznete jednoduchý výpis detailů všech obchodních příležitostí, které byly zahrnuty do předpovědi (horní tabulky). Přehled by měl pomoci k orientaci v agregovaných datech bez nutnosti přepínat se do modulu Příležitosti.

SloupecPopis
ID ID konkrétní příležitosti.
Název Jméno příležitosti. Jedná se o odkaz, po kliknutí se objeví okno příležitosti.
Stav Stav, v němž se příležitost aktuálně nachází.
Společnost Společnost, která je na příležitosti uvedena jako Odběratel.
Kontakt Osoba, která je na příležitosti uvedena jako Kontaktní osoba.
Plánovaný konec Datum, kdy by měla být příležitost ukončena.
Pravděpodobnost Pravděpodobnost, s jakou bude příležitost pozitivně ukončena.
Cena Cena příležitosti uvedená v okně příležitosti.

Po načtení reportu jsou záznamy v tomto přehledu seřazeny podle prvního sloupce - ID. Položky však můžete seřadit podle libovolného sloupce. K řazení záznamů slouží šipky v záhlaví sloupců – kliknutím na šipku nahoru či dolů seřadíte záznamy v tabulce sestupně či vzestupně dle hodnot v daném sloupci.