Time Sheet by Company

Tento report vypisuje souhrnné informace o docházce všech zaměstnanců, která se vztahuje k projektům vedeným s vybranou firmou z modulu Společnosti. Odpracovanou dobu rozděluje do skupin dle typu odvedené práce. S jeho pomocí snadno zjistíte, kolik času tráví Vaši zaměstnanci managementem, kolik hodin trval vývoj, apod.

Předpoklady pro výpočet

Základní předpoklady pro zobrazení smysluplných hodnot v reportu jsou:

  • Uživatelé si pravidelně vyplňují záznamy o docházce v modulu Docházka a pro každý záznam vyplňují políčko s typem práce. Pokud chcete pracovat s tímto reportem, měli byste také vyplňovat políčko Odběratel na kartě projektu.
  • Uživatel, který report generuje, má dostatečná oprávnění pro zobrazení docházky ostatních uživatelů a pro zobrazení daných společností a projektů.

Parametry reportu

ParametrPopis
Společnost Zvolte zákaznickou společnost, pro jejíž projekty si přejete report zobrazit. Chcete-li zobrazit statistiku pro projekty všech společností, vyberte první možnost (Vše).
Období Zvolte požadovaný měsíc (ve formátu RRRRMM).
Pouze schválené Zaškrtávací pole slouží k tomu, zda chcete do reportu zahrnout pouze takovou docházku, která je v systému označena jako Schválená. Správné nastavení schválené docházky najdete v článku Jméno stavu pro schválenou docházku.

Data zobrazená v reportu

V záhlaví reportu je uveden název reportu a název společnosti, pro kterou je report zobrazen.

SloupecPopis
Předmět Ze sloupce zjistíte, jakou činnost pracovník vykonával.
Projekt Název projektu, pro který byla činnost prováděna.
Uživatel Uživatel, který danou činnost vykonával.
Typ Typ vykonávané činnosti. Zde se uvádí také konkrétní typ absence, pro kterou nebyl zaměstnanec přítomen.
Datum Datum, pro které se záznam docházky vztahuje.
Začátek Přesný čas začátku docházky.
Konec Přesný čas ukončení docházky.
Trvání Délka trvání docházky.
Náklady Náklady vztahující se k dané položce docházky. Tyto náklady se počítají jako součin délky pracovní činnosti a Osobní náklady uvedené u uživatele v modulu Mzdy.

Po načtení reportu jsou záznamy v tabulce seřazeny abecedně podle typu docházky. Položky však můžete seřadit podle libovolného sloupce. K řazení záznamů slouží šipky v záhlaví sloupců – kliknutím na šipku nahoru či dolů seřadíte záznamy v tabulce sestupně či vzestupně dle hodnot v daném sloupci.