Odpovídání na e-maily a jejich přeposílání přímo z eWay-CRM®

Aby byla integrace s Microsoft Outlookem co nejpřínosnější, je možné na e-maily, které jsou uložené v eWay-CRM® odpovídat přímo z prostředí eWay-CRM® a není nutné přecházet do složek v Microsoft Outlooku. Zjednodušíte si tak komunikaci, protože můžete na e-mail odpovědět přímo z okna společnosti nebo kontaktu, se kterým je spojený. Kromě odpovídání na e-maily je možné je také přeposlat.

Tato funkce není dostupná v případě, že používáte Microsoft Outlook 2003, který ji nepodporuje.

Možnost odpovědět na e-mail nebo jej přeposlat, máte tak, že jednoduše v seznamu e-mailů nebo na záložce E-maily kliknete pravým tlačítkem na vybraný e-mail a vyberete možnost, kterou chcete provést.

Stejnou funkci vám nabízí přímo okno e-mailu v eWay-CRM®, kde máte možnost Odpovědět, Odpovědět všem či Přeposlat přímo na pásu karet.

Jestliže vyberete možnost Odpovědět, automaticky se předvyplní adresa příjemce. Stejně tak je tomu v případě zvolení možnosti Odpovědět všem.

Možnost Přeposlat lze využít pro přeposlání většího počtu e-mailů najednou.