Rychlé hledání a filtrování ve sloupci

Mezi záznamy zobrazenými v seznamu máte možnost rychle a jednoduše vyhledávat. K tomuto účelu slouží první prázdný řádek v seznamu, hned pod záhlavím s názvy sloupců.

Napíšete-li hledaný výraz do tohoto řádku a do příslušného sloupce, budou zobrazeny pouze záznamy obsahující daný výraz. Podmínka je vypsaná ve spodní části tabulky a filtr je tam možné kliknutím na křížek zrušit.

V případě seznamů modulů zůstává filtr nastavený i po vypnutí aplikace a jejím opětovném načtení. V případě, že vyhledáváte v seznamu, který se zobrazí například při výběru v polích jako Odběratel, Nadřazená položka, Kontakt, apod. Je filtr použit pouze do té chvíle, dokud nezavřete okno záznamu.

Základní operátor rychlého vyhledávání je možné změnit přímo v poli pro vyhledávání. Stačí kliknout myší na ikonku operátoru a vyjedou další možnosti. Takže například namísto toho, aby se zobrazily hodnoty, které obsahují řetězec, zobrazí se hodnoty, které jsou přesně shodné s hledaným řetězcem, apod.

Hledání výběrem

Některá pole nabízejí možnost vyhledávání nejen na základě textu, který píšete, ale také na základě výběru. Pokud se vám ve vyhledávacím poli ukáže ikonka se šipkou směřující dolů, můžete na ni kliknout a objeví se seznam všech hodnot, které jsou ve sloupci uvedeny. Tato možnost je dostupná pro sloupce jako Typ nebo Stav, které jsou vázány na konkrétní hodnoty v seznamu, které se v okně záznamu vybírají, nikoli na hodnoty, které musí uživatel vypsat manuálně.

Hledání v kalendáři

V případě, že se jedná o sloupec, který obsahuje pouze hodnoty ve tvaru datum, tedy nikoli s časem, v případě, že kliknete do pole pod jménem sloupce, objeví se kalendář, v kterém můžete vybrat konkrétní datum, ke kterému chcete položky zobrazit.

Tato možnost je určena pro zobrazení položek k jednomu datu. V případě, že budete chtít použít prohledávání k většímu množství dní, je potřeba využít možnost Filtrování záznamu.

Nastavení automatického filtru

V každém sloupci, v němž se dá hledat a podle kterého se dá filtrovat, se ve jménu sloupce objevuje ikonka malého trychtýře (vyznačeno, viz obrázek). Kromě toho, že ikonka označuje, že podle daného sloupce je filtrováno, při kliknutí na ikonku je také možné vybrat, jaký bude automatický filtr pro daný sloupec.

Můžete vybrat (Vše), což je většinou výchozí nastavení, kdy se vám zobrazují všechny položky. Můžete vybrat některou z položek, které jsou v seznamu uvedeny, a bude se při zobrazení seznamu objevovat jen tato položka. V případě výběru možnosti (Vlastní) si pak nastavíte vlastní automatický filtr položek, který se nastavuje i ve chvíli, kdy využíváte pole pro rychlé vyhledávání.

Rychlé filtrování v datových sloupcích

Pokud sloupec obsahuje datum, objeví se pro filtrování jiné možnosti než v případě textových sloupců. Jedná se o přednastavené filtry, které vycházejí z rychlého filtrování v Microsoft Excel. Pokud kliknete na trychtýř ve jméně sloupce, objeví se menu se dvěma záložkami. Záznamy ve sloupci filtrovat podle Hodnot, tedy na základě konkrétních dat:

Druhá záložka vám dovoluje filtrovat na základ Filtrů kalendářních dat, kde si vybíráte z přednastavených období (např. Včera, Dnes, Tento týden, Příští týden, ...) anebo definujete období vlastní:

Dostupnost: Rychlé filtrování na datových sloupcích ve stylu Microsoft Excel je dostupné od verze eWay-CRM® 5.2.3.

Začátek týdne je aplikován na základě regionálního nastavení ve Windows. 

Podle vlastních potřeb si tak vytváříte preference toho, co chcete ve svých seznamech na první pohled vidět, na základě filtrování podle vybraného sloupce. Pro komplexnější filtrování si přečtěte článek Filtrování záznamu.