Základní nastavení workflow: Příležitosti - Potenciální zákazník

The link address is: /dokumentace/3-popis/3-5-vychozi-nastaveni-systemu/zakladni-nastaveni-workflow-prilezitosti-potencialni-zakaznik